Kursy Egzaminacyjne

To propozycja dla osób, które chcą się przygotować do zdania państwowego egzaminu z języka polskiego. Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat wydawany, po uprzednim zdaniu egzaminu, przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Egzamin ten można zdawać na wszystkich poziomach biegłości językowej (od A1 do C2), przy czym obecnie przeprowadza się go wyłącznie na poziomach B1, B2 i C1, a na każdym sprawdza się te same umiejętności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczną, rozumienie tekstów pisanych, pisanie i mówienie.

W naszej szkole prowadzimy kursy – indywidualne i w małych grupach, które bezpośrednio przygotowują do wybranego poziomu egzaminu. Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu po 90 minut. Przygotowanie do wybranego poziomu trwa 6 miesięcy przy założeniu, że kursant poświęca czas na naukę również poza zajęciami w szkole. Przed rozpoczęciem kursu należy rozwiązać przygotowany przez nas test plasujący, który oceni stopień zaawansowania poszczególnych umiejętności wymaganych na egzaminie oraz wskaże obszary, nad którymi należy pracować.

Dla osób, które są bardzo zmotywowane, mają czas na samodzielną naukę i chcą w szybszym terminie przystąpić do egzaminu, istnieje możliwość zorganizowania kursu intensywnego. Wszystkie kwestie organizacyjne są ustalane indywidulanie z kursantem.

Co zrobić, aby zapisać się na kurs?

  •          Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego.
  •         Napisz, jak długo uczysz się języka polskiego, z czym masz problemy, kiedy planujesz zdać egzamin.

Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie i wspólnie ustalimy termin spotkania organizacyjnego, podczas którego napiszesz test plasujący oraz omówimy wszystkie szczegóły współpracy.

NOWOŚĆ - weekendowy kurs grupowy dla osób, które planują zdawać w czerwcu egzamin certyfikatowy na poziomie B1. Zajęcia będą się odbywać w soboty od 13:00 do 16:00. Kurs rozpocznie się 6 kwietnia i potrwa do 8 czerwca. Mamy zaplanowe 10 lekcji 3-godzinnych (z obowiązkową przerwą), podczas których będziemy pracować nad gramatyką, pisaniem, czytaniem, słuchaniem i mówieniem. Kurs jest przeznaczony dla osób, które już swobodnie komunikują się w języku polskim. Aby sprawdzić, czy ten kurs jest dla Ciebie, prosimy o wypełnienie testu plasującego (u nas w szkole lub online). Całkowity koszt kursu - 600 PLN.

 Easy Polish, Poznań, Polska     kontakt@easypolish.com.pl     +48 697 260 783   Polityka prywatności

Nasza strona korzysta z plików cookies.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zrozumiałem