Przykładowe materiały

Poziom: A1+/A2

Umiejętności: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, poprawność gramatyczna, mówienie

Opis: Zestaw ćwiczeń opartych na temacie postanowień noworocznych. Uczeń słucha nagrania i uzupełnia tekst, odpowiada na pytania do tekstu (prawda/fałsz), uzupełnia zdania według własnego pomysłu, parafrazuje zdania, wyraża swoją opinię na temat różnych postanowień noworocznych. 

Dla kogo: słuchanie i czytanie przeznaczone jest dla uczniów już na poziomie A1. Ćwiczenie z parafrazami może być trudniejsze i odpowiednie dla osób na wyższym poziomie, ale przy pomocy lektora uczniowie na poziomie A1+ też powinni dać sobie z nim radę. Ćwiczenia komunikacyjne można zmodyfikować tak, aby pasowały zarówno do niższego jaki i wyższego poziomu. 

Postanowienia noworoczne

Nagrania: A  B  C  D  E  F  G  H

 

Poziom: A0

Umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, poprawność gramatyczna, pisanie

Opis: bardzo prosty tekst z podstawowym słownictwem, które uczeń poznaje już na pierwszych lekcjach języka polskiego jako obcego. Po przeczytaniu tekstu kursant odpowiada na pytania do niego oraz wykonuje ćwiczenia gramatyczne: odmienia podstawowe czasowniki i uzupełnia nimi tekst oraz łączy rzeczowniki z przymiotnikami, sprawdzając znajomość rodzajów w liczbie pojedynczej. Na koniec uczeń ma możliwość opisania swojej rodziny w 10 zdaniach. Świetne ćwiczenia na utrwalenie słownictwa oraz struktur gramatycznych. 

Dla kogo: dla uczniów na poziomie podstawowym, w naszej szkole wykorzystujemy te ćwiczenia po omówieniu rodzajów w liczbie pojedynczej oraz podstawowych czasowników, czyli po 5-6 lekcjach. 

Ja i moja rodzina 

 

Poziom: A0

Umiejętności: poprawność gramatyczna, słuchanie, pisanie, mówienie, czytanie ze zrozumieniem

Opis: cała lekcja, którą można podzielić na dwie części w zależności od możliwości i tempa pracy kursanta, która może być realizowana już na jednej z pierwszych lekcji języka polskiego. Wprowadza podstawowe słownictwo i zwroty przydatne w komunikacji ukierunkowanej na przedstawienia się. Materiał umożliwia i zachęca do mówienia po polsku już podczas pierwszej lekcji. 

Dla kogo: dla osób zupełnie początkujących na poziomie A0.

Jak się nazywasz? (Lekcja nr 1)

 

 

 

 Easy Polish, Poznań, Polska     kontakt@easypolish.com.pl     +48 697 260 783      Polityka prywatności

Nasza strona korzysta z plików cookies.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Zrozumiałem