Dwujęzyczność

W XXI wieku zjawisko migracji jest spotykane coraz częściej. Zarówno Polacy postanawiają mieszkać i pracować za granicą, jak i obcokrajowcy decydują się na dłuższe lub krótsze pobyty w Polsce. Wyjazd za granicę wiąże się ze zderzeniem ojczystego języka z językiem miejscowym. W konsekwencji prowadzi to do znajomości dwóch języków lub dwujęzyczności. 

  

O dwujęzyczności mówimy, gdy:

 • opanujemy dwa języki w takim samym stopniu, w jakim zrobili to odpowiadający nam wiekowo i społecznie użytkownicy rodzimego języka,
 • opanujemy wszystkie sprawności w języku rodzimym i innym (rozumienie ze słuchu, poprawność językowa, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie),
 • używamy obu języków często i swobodnie w różnych sytuacjach komunikacyjnych,
 • mamy bliski kontakt z obydwoma kulturami i świadomie ich doświadczamy.

 

Zatem, jeśli:

 • używamy jednego z języków tylko w określonych sytuacjach komunikacyjnych, np. w pracy,
 • nie opanowaliśmy wszystkich umiejętności językowych, np. potrafimy swobodnie mówić, ale nie umiemy pisać w tym języku,
 • czujemy bliższy kontakt z kulturą rodzimą niż lokalną,

 

mamy do czynienia ze znajomością dwóch języków (na określonym poziomie), a nie dwujęzycznością. 

Dzieci rodziców, którzy pochodzą z różnych krajów i używają innych języków są w stanie w miarę łatwy sposób uczyć się równocześnie dwóch języków. Dzieci nie definiują procesu przyswajania języka jako nauki, np. rozmawiają z mamą po polsku, a z tatą po angielsku, uczą się pisać w dwóch językach, tak samo dobrze znają kultury krajów, z których pochodzą ich rodzice. Oczywiście jest to sytuacja idealna, bo w praktyce często pojawiają się problemy:

 

 • jeden z języków jest w domu dominujący, więc językowy rozwój dziecka nie przebiega równomiernie,
 • dziecko nie rozwija wszystkich kompetencji językowych, np. bardzo dobrze mówi po polsku, ale ma problem z pisaniem w tym języku, 
 • dziecko zaczyna mieszać dwa języki lub odpowiada w innym języku niż powinno,
 • dziecko może również odrzucać język jednego z rodziców, nie chcieć go używać ani poznawać.

 

To oczywiście tylko kilka problemów, z którymi zmagają się rodzice dzieci dwujęzycznych. Z naszego doświadczenia w pracy z obcokrajowcami wynika, że im dziecko jest starsze, tym coraz trudniej nadrobić zaniedbania w obszarze językowym. Wyobraźmy sobie taką sytuacją:

 

13-latni chłopiec, matka Polka, ojciec Francuz, dziecko mieszka od urodzenia w Polsce, chodzi do polskiej szkoły, w domu porozumiewa się po polsku z mamą i po francusku lub niemiecku z tatą. Ojciec zna język polski bardzo słabo, ale próbuje rozmawiać z synem w tym języku. Chłopiec jest zdolny i ambitny, ale kolejny etap edukacyjny (gimnazjum) pokazuje, że ma coraz większe problemy z pisaniem po polsku. Robi to bardzo wolno i każdy wyraz zapisuje fonetycznie, tzn. tak, jak go słyszy. Nie ma mowy o poprawności ortograficznej i stylistycznej. Często również zdania, które chłopiec zapisuje nie mają sensu - dziecko skupia się na zapisie słowa, nie zwracając uwagi na poprawny kontekst całej wypowiedzi. 

Inny przykład:

Studentka z Ukrainy, 21 lat, pochodzi z rodziny z polskimi korzeniami, jej dziadkowie ze strony matki są Polakami, ale dziewczyna urodziła się i całe życie mieszkała na Ukrainie. W domu mówiło się po polsku, bo babcia bardzo dbała, aby wnuczka miała kontakt z kulturą polską, ale oczywiście językiem dominującym był ukraiński i rosyjski. Studentka przyjeżdża do Polski na stypendium naukowe, bardzo dobrze mówi w naszym języku, ale na teście diagnostycznym okazuje się, że w ogóle nie potrafi pisać po polsku. To samo dotyczy poprawności językowej. Tam, gdzie nie umie poprawnie odmienić polskiego wyrazu, dodaje do niego rosyjską końcówkę, licząc na to, że w języku polskim forma ta wygląda tak samo. 

 

Praca z dziećmi i młodzieżą, gdzie mamy do czynienia z nierównomiernym rozwojem umiejętności językowych jest wyzwaniem, które stoi przed rodzicami. Nasza oferta skierowana jest właśnie do nich. 

 

Jeśli Państwa dziecko już chodzi do polskiej szkoły (na terenie RP lub za granicą) lub dopiero zostanie uczniem w niedalekiej przyszłości, a problemy opisane przez nas powyżej nie są Państwu obce, to znaczy, że czas zacząć działać. 

 

Na pierwszym spotkaniu (na żywo lub online) porozmawiamy o świadomości językowej w Państwa rodzinie, a także zdiagnozujemy problemy dziecka. Następnie nasz lektor wskaże obszary, nad którymi należy pracować i zaproponuje plan pracy z dzieckiem. 

Pierwsze spotkanie do niczego Państwa nie zobowiązuje. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na regularne zajęcia, ich termin, godzinę oraz miejsce dostosujemy do Państwa oczekiwań.

 

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt. Chętnie wszystko wyjaśnimy i pomożemy.

 

 

Cena: pierwsze spotkanie diagnostyczne - 100 zł.

 

 

Jeśli zdecydują się Państwo na regularne zajęcia, ich koszt będzie ustalony indywidualnie. Bierzemy pod uwagę złożoność problemu dziecka, a także zakres pracy. 

 

 Easy Polish, Poznań, Polska     kontakt@easypolish.com.pl     +48 697 260 783