Poprawność gramatyczna 

Dopełniacz - jeden z najbardziej wymagających przypadków. Poniżej link do ćwiczeń, które pozwolą w łatwy i przyjemny sposób wprowadzić na zajęciach tę formę. Najpier zaczynamy od utrwalenia biernika. Jeśli pracujemy w grupie, studenci mogą pytać siebie nawzajem, co lubią. Zapisują swoje imiona i poprawne formy rzeczownika i/lub przymiotnika. Gdy wszystkie pola w tej części będą już zapełnione, możemy przejść do dopełniacza w jego najprostszej formie, czyli negacji, np. Janek lubi czarną kawę (biernika), ale nie lubi zielonej herbaty (dopełniacz). Przy okazji utrwalamy końcówki dopełniacza.

Jak zawsze problemowy może okazać się rodzaj męski. Mnie jakoś nie przekonuje podział na rzeczowniki żywotne i nieżywotne. Co więcej, obcokrajowców też nie. Oczywiście można się wysilić i utrwalać kategorie rzeczowników, które mają końcówkę -a, a które -u, ale z moich doświadczeń wynika, że jest to podział mało praktyczny. Nie znaczy to, że mam jakiś super sprawdzony sposób, który jasno określałby, kiedy stosujemy -u, a kiedy -a. Jestem jednak pewna, że należy skupiać się na słownictwie, którego studenci używają najczęściej i to w różnych formach, np. jedzenie. Wtedy nawet nieśmiertelny "kurczak", który przecież nie żyje, gdy go spożywamy, przestaje kogokolwiek dziwić.

Druga kwestia - warto, moim zdaniem, wprowadzić czasowniki, które bezpośrednio łączą się z dopełniaczem. Jest to może zadanie trudne jak na poziom A1, wychodzę jednak z założenia, że takie ćwiczenia utrwalają i poszerzają słownictwo, sprawdzają, czy student umie zastosować je w odpowiednim kontekście, a przede wszystkim uświadamiają, że dopełniacz to nie tylko negacje!

Na zakończenie krótka ankieta z użyciem 10 czasowników wymagających uzupełniania w formie dopełniacza. 

Dobra rada - proszę zaznajomić studentów z formą zaimka "niczego" i "nikogo". Może się przydać przy tym ćwiczeniu:-)

A1/A2 DOPEŁNIACZ

 

Narzędnik, biernik i dopełniacz po czasownikach. Ćwiczenia utrwalające znajomość najważniejszych rekcji. Przeznaczone docelowo dla poziomu A2, ale można spróbować poćwiczyć również z ambitniejszymi osobami na A1. 

A2 NARZĘDNIK, BIERNIK I DOPEŁNIACZ PO CZASOWNIKACH

Dla ułatwienia zamieszczamy listę wybranych czasowników pogrupowych według przypadków, z którymi się łączą. Oczywiście nie jest to sztywny podział i trzeba mieć tego świadomość, ale na potrzeby osób na poziomie A1/A2 w zupełności wystarczy. Jest to istotna systematyzacja wśród czasowników i ich łączliwości z konkretnymi przypadkami. Mam nadzieję, że się przyda!

CZASOWNIKI I PRZYPADKI - TABELA

 Easy Polish, Poznań, Polska     kontakt@easypolish.com.pl     +48 697 260 783