Dla Obcokrajowców - Lekcja 4

Podczas lekcji nr 4 uczymy się zadawać pytania "Co to jest?", "Kto to jest" oraz poprawnie na nie odpowiadać. To również pierwsze spotkanie z polską gramatyką - poznajemy rodzaje rzeczownika i przymiotnika w liczbie pojedynczej: męski, żeński i nijaki. Ich rozróżnianie to podstawowa umiejętność, która jest kluczowa dla kolejnych zagadnień związanych z odmianą rzeczownika i przymiotnika. 

Zapamiętaj! 

Rzeczowniki rodzaju żeńskiego są zakończone na literę -a, np. kobieta, książka, mapa

Reczowniki rodzaju nijakiego są zakończone na literę -e, , -o, rzadko -um, np. dziecko, okno, słońce, muzeum

Każda inna litera na końcu wyrazy oznacza, że rzeczownik ten jest rodzaju męskiego, np. samochód, dzień, kwiat, lekarz

 

Oczywiście od powyższych zasad są wyjątki, ale na początku nauki warto stosować tę regułę, ponieważ jest łatwa do zapamiętania i pozwala uniknąć wielu błędów związanych z określaniem rodzaju w rzeczownikach. 

KTO TO JEST? CO TO JEST?

Lekcję można również odsłuchać w wersji audio. Aby zapisać pliki mp3, należy, podczas odtwarzania online, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję "Zapisz jako".

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

 Easy Polish, Poznań, Polska     kontakt@easypolish.com.pl     +48 697 260 783