Efektywne Nauczanie Modułowe

Nauczanie języka polskiego obcokrajowców jest pracą bardzo specyficzną i wymagającą od lektora posiadania kilku niezbędnych cech charakteru. Osoby chcące uczyć się polskiego to ludzie z różnych kręgów kulturowych mające swoje zwyczaje i przyzwyczajenia, które Polakom mogą wydawać się dziwne i niezrozumiałe. Nauczyciel podejmujący się pracy z obcokrajowcami powinien być bardzo otwarty, elastyczny, wyrozumiały, musi posiadać poczucie humoru i bardzo dużo dystansu do swojej pracy. 

 

Dlaczego???

Ponieważ bardzo szybko przyjdzie mu się zmierzyć z barierami w nauczaniu języka polskiego.

 

Co najczęściej słyszymy od swoich uczniów?

 

 • „nie muszę się uczyć języka polskiego, ponieważ w pracy i poza nią swobodnie posługuję się językiem angielskim”,
 • „język polski jest bardzo trudny”,
 • „nie mam czasu na naukę”,
 • chcę mówić po polsku, a nie uczyć się gramatyki”, 
 • „nie mam motywacji do nauki języka polskiego”. 

 

Motywacja to słowo klucz. Długo zastanawialiśmy się nad najbardziej efektywną formą pracy z naszymi uczniami. Co zrobić, aby nie zniechęcić ich zbyt dużą ilością gramatyki, która przecież jest nieodłącznym elementem języka polskiego? Jak uczyć, aby obcokrajowcy już po kilku lekcjach widzieli efekty swojej pracy, potrafili zbudować proste zdania w naszym języku, czuli się swobodnie, mieszkając i pracują w Polsce?

  

Naszą autorską metodą nauczania jest Efektywne Nauczanie Modułowe. To przede wszystkim: 

 • praca na krótkich(!) jednostkach lekcyjnych (modułach) poświęconych odrębnym zagadnieniom,
 •                 rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia,
 •                 operowanie internacjonalizmami i słownictwem, którym obcokrajowiec posługuje się najczęściej, 
 •                 nieustanne stawianie obcokrajowca w sytuacjach, w których musi mówić.

Jak pracujemy?

 • uczymy polskiej wymowy od pierwszych zajęć,
 • budujemy dialogi w sytuacjach oficjalnych, zwracając uwagę na zakres użycia form pan/pani/państwo,
 • prowokujemy do mówienia, pracując na tematach najbardziej przydatnych osobie uczącej się,
 • budujemy proste zdania i pytania metodą substytucji.

Efekty? Już po kilku lekcjach obcokrajowiec potrafi odpowiedzieć na pytania:

 • Jak się pan/pani nazywa?
 • Skąd pan/pani jest i gdzie pan/pani mieszka?
 • Gdzie pan/pani pracuje?
 • Co lubi pan/pani robić w wolnym czasie?
 • Gdzie jest? Jak dojechać do? Jak dojść do?

Oraz:

 • Zbudować krótką wypowiedź na temat swojej rodziny.
 • Zamówić posiłek w restauracji.
 • Zarezerwować pokój w hotelu.

 

Efektywne Nauczanie Modułowe jest nastawione na komunikację. Chcemy pokazać obcokrajowcom, że nauka języka polskiego może być fascynującą przygodą, dającą dużo satysfakcji i radości. Doceniamy dostępne na rynku podręczniki i ćwiczenia, ale wierzymy, że tylko materiał autentyczny, zaprezentowany w skondensowanej formie, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom osób uczących się może przynieść szybkie i pożądane rezultaty. 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani bardziej szczegółowymi informacjami, prosimy o kontakt. 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy powstałe wątpliwości.

 Easy Polish, Poznań, Polska     kontakt@easypolish.com.pl     +48 697 260 783